เผยรายงาน Apple ลดการผลิต iPhone 14 Plus ลง

ดูเหมือนกับการเปิดตัว iPhone 14 Plus จะไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะมีการายงานว่า iPhone 14 Plus

นั้นจะต้องมีการประเมินความต้องการใหม่ ล่าสุดนี้มีการลดการสั่งการผลิตลงของ iPhone 14 Plusโดยรายงานได้เปิดเผยว่า Apple ได้ติดต่อกับ Supplier เกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบว่าให้หยุดการผลิต iphone 14 Plus โดยทันทีเพราะความต้องการกับการผลิตนั้นสวนทางกัน โดยคาดว่าจะลดการผลิตลงกว่า 90%  แต่ว่ารุ่นที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตคือ iPhone 14 Pro และ 14 Pro Max

 

 

แม้ว่าจะไม่มีการให้ความเห็นของ Apple ในเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็พบว่าราคาของ iPhone รุ่นไม่โปรนั้นเริ่มต้นที่ 899 ดอลล่าร์สหรัฐ ทำให้หลาคนคิดว่าจะเพิ่มไปเอารุ่น 14 Pro จะดีกว่า ทำให้เหมือนกับ iPhone 14 Plus นั้นออกมาค่อนข้างที่จะผลตอบรับไม่ดี แต่อย่างไรก็ตาม iPhone 15 Plus ก็ยังคงอยู่ในแผนต่อไปในปีหน้า